صرف نو آموز
45 بازدید
ناشر: نسیم حیات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب حاضر حاصل 12 سال تلاش و کوشش مستمر در عرصه‌ی صرف و نحو است. در این کتاب سعی شده است مهمترین و در عین حال کاربردی‌ترین مباحث علم صرف آموزش داده شود. درسنامه‌ی حاضر در سی و شش درس تنظیم شده است. ویژگی‌های کتاب صرف نوآموز: این کتاب از چند بخش تشکیل شده است: 1. متن‌ها: ـ در آغاز هر درسی برای آشنایی دانش پژوه با مباحث و قواعد صرفی، متن کوتاهی انتخاب شده است. این متن‌ها علاوه بر آنکه برای تطبیق مباحث و قواعد صرفی در نظر گرفته شده است، به عنوان مرجعی برای دانش پژوهان در انجام تمرین‌های عملی می‌باشد. متن‌های این کتاب از آیات ساده‌ی قرآن کریم در نظر گرفته شده است. ـ دانش پژوه برای انجام تمرین‌های عملی ناگزیر است به این متن‌ها مراجعه کند. 2. قواعد و مباحث: ـ کلیه‌ی مباحث صرفی در این کتاب به شیوه‌ی جدید و نو نگاشته شده است. ـ مباحث این کتاب به جای اینکه تئوری محور باشد، تمرینی محور است. ـ در خلال هر درس به تناسب مطالب و قواعدی که مطرح شده است، تمرین‌هایی نیز برای دانش پژوه در نظر گرفته شده است. این روش باعث می‌شود که دانش پژوه با قواعد و مطالب صرفی در خلال درس به خوبی آشنا شود. ـ هدف این کتاب فقط آشنایی دانش پژوهان با مباحث کاربردی علم صرف است. بنابراین از مفصل‌گویی، ذکر قواعد پیچیده‌ی صرفی و کم کاربردها در این کتاب خودداری شده است. ـ در بیان کلیه‌ی مباحث صرفی این کتاب به مقتضای حال مخاطب و دانش پژوه توجه شده است. مطالب و مباحث به شیواترین، روان‌ترین و زیباترین وجه ممکن بیان شده است. ـ از خلط مباحث این کتاب با مباحث نحوی به کلی خودداری شده است. ـ مهمترین هدف این کتاب، آشنایی دانش پژوه با اصطلاحات پرکاربرد صرفی است. ـ ترتیب مباحث این کتاب به گونه‌ای است که فهم مطلبی متوقف بر فهم مطالب بعدی آن نیست و دانش پژوه در هر درس مطالب و مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا می‌گیرد. تمرین‌ و کارگاه عملی در پایان هر درس برای آشنایی هر چه بهتر دانش پژوهان با مباحث از پرسش و پاسخ و کارگاه عملی استفاده شده است. در بخش پرسش و پاسخ دانش پژوهان با اصطلاحات و در بخش کارگاه عملی با کاربردِ قواعد و مباحث صرفی آشنا می‌شوند.