شرح مغنی الأدیب
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این شرح، روان، گویا و ساده بوده و و سبک آن، تحریر و تطبیق است. از اضافه گویی و ذکر مطالب غیر مرتبط در آن پرهیز شده است. ترجمه‌ی متن، فصیح و شیواست و فهم آن برای هر دانش پژوهی آسان است.